Regulamin do 24.05.2018

Informacje podstawowe

Regulamin obowiązuje od 02.02.2018r. do 24.05.2018r.

Właścicielem serwisu Bc-24.pl jest firma:
all-service Łukasz Bobrowski

Zarejestrowana pod adresem:
ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9
65-021 Zielona Góra
NIP: 929-163-41-09

Z siedzibą:
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra

Numer kontaktowy:
Tel: 68 320 68 68

Główny email kontaktowy:
bok@bc-24.pl

Numer konta bankowego
MBank: 61 1140 2017 0000 4302 1306 7440
All-service Łukasz Bobrowski
ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9
65-021 Zielona Góra
Tytułem: Numer Twojego zamówienia: na przykład - "Zamówienie numer 0001"

 

Definicje:

 • Serwis - Strona internetowa dostępna pod adresem www.bc-24.pl
 • Klient - Osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 • Specyfikacja drukarni - standardy, zasady i warunki przyjmowanych plików, ich weryfikacji i sprawdzania, specyfikacji druku, dopuszczalnych uchybień i błędów.
 • Pracownicy drukarni, obsługa klienta, obsługa serwisu - osoby zatrudnione w firmie właściciela, mający wgląd w zamówienia, historię zamówień, pliki oraz dane kontaktowe klienta, w celu prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia.
 • Pliki, projekty, projekty graficzne - Pliki graficzne, wgrane przez klienta do serwisu w trakcie składania zamówienia lub po jego złożeniu.
 • Produkt - Towar lub usługa, zakupiona za pomocą mechanizmów udostępnionych przez serwis.
 • Parametry zamówienia, parametry produktu - szczegółowe cechy produktu.

 

1. Warunki realizacji zamówienia

1.1 Klient akceptując regulamin oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie licencje umożliwiające mu wykorzystanie plików graficznych i projektów w celu zamówienia produktu w serwisie BC-24.pl

1.2 Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący dokonując zakupu za pomocą mechanizmów dostępnych w serwisie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu, regulaminie serwisu oraz specyfikacji drukarni. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas potwierdzenia przez serwis, przyjęcia zamówienia do realizacji, czyli po opłaceniu zamówienia przez klienta, akceptacji plików graficznych wgranych przez klienta i przekazania ich do druku przez pracowników drukarni. Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail klienta podany podczas rejestracji w serwisie. Umowa wygasa, z chwilą dostawy towaru i pokwitowania potwierdzenia odbioru przez klienta. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisuwww.bc-24.pl. Podczas składania zamówienia, a przed zakończeniem tego procesu klient zostaje poinformowany o obowiązku zapłaty.

1.3 Aby dokonać zakupów wymagana jest rejestracja i podanie danych adresowych, tj: imię i nazwisko, nazwa firmy wraz z numerem NIP (jeśli kupujący prowadzi działalność gospodarczą), pełen adres do korespondencji, pełen adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres do korespondencji), numer telefonu, adres e-mail oraz hasło, które posłuży do logowania w serwisie. Hasło znane jest tylko klientowi, a pracownicy drukarni nie mają możliwości jego zmiany. Podczas rejestracji klient określa typ konta - prywatne lub firmowe, a także proszony jest o potwierdzenie zapoznania się i akceptację regulaminu serwisu. Nieobowiązkowo klient proszony jest o wypełnienie krótkiej ankiety, a także wyrażenie chęci zapisania swojego adresu e-mail w systemie newsletter. 

1.4 Klient rejestrując się na stronie BC-24.pl.pl wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z realizacją zamówień i obsługą sklepuw tym informacji systemowych zawierających statusy realizacji, wskazówki od obsługi klienta, kluczowe informacje o zmianach na stronie BC-24.pl.pl. Zgoda ta nie dotyczy wiadomości marketingowych.

1.5 Obsługa serwisu przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności na konto serwisu lub systemu PayU i po akceptacji przez pracowników serwisu BC-24.pl.pl przesłanych przez klienta plików/projektów wymaganych do realizacji zamówienia.

1.6 W szczególnych przypadkach, serwis ma prawo do anulowania zakupu, o czym informuje klienta drogą mailową lub telefoniczną. Do takich przypadków wlicza się sytuacje, w których:

 • Zamówienie nie zostało opłacone przez klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakupu.
 • Klient nie dostarczył prawidłowych plików do druku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu lub ostatniej aktualizacji statusu plików, które zawierały błędy lub/i były niezgodne ze specyfikacją i  nie zostały zaakceptowane przez pracowników drukarni.
 • W przypadku, w którym z powodów technicznych wyprodukowanie zamówionego produktu jest niemożliwe lub produkt końcowy będzie niezgodny z prawem.
 • W przypadku, w którym przez okres conajmniej 7 dni kalendarzowych, występuje techniczny problem z zamówieniem, lecz pracownicy drukarni przez utrudniony kontakt z klientem lub jego brak, nie mogą poinformować o problemie lub/i zaproponować rozwiązania.
 • W przypadku, w którym pracownicy drukarni stwierdzą, że dane klienta, podane podczas rejestracji zawierają błędy lub są niezgodne z polskim prawem; w tym dane do faktury VAT, dane do wysyłki; nieprawidłowy adres e-mail; nieprawidłowy numer telefonu.

Jeżeli zamówienie zostało opłacone przez klienta, lecz zostało anulowane przerz obsługę serwisu, klient zostaje poproszony drogą mailową o pełne dane do zwrotu wpłaconej kwoty. Po otrzymaniu kompletnych danych do przelewu zwrotnego, wpłata zostaje niezwłocznie zwrócona na konto klienta.

1.7 Serwis nie przystąpi realizacji zamówienia, w przypadku gdy w zamówieniu lub projekcie stwierdzone zostaną błędy uniemożliwiające realizację zlecenia. Serwis odmówi wyprodukowania produktu jeśli obsługa stwierdzi naruszenie praw autorskich w przesłanych plikach projektowych lub jeśli materiały przesłane razem z zamówieniem będą w rażący sposób naruszały polskie prawo lub politykę firmy. W każdym z w/w przypadków, klient zostanie poinformowany drogą mailową.

1.8 Każdy produkt dostępny w naszym systemie posiada swój czas realizacji. Czas ten liczony jest od kolejnego dnia roboczego, po akceptacji plików i zaksięgowaniu płatności. Do momentu akceptacji plików i zaksięgowania płatności, termin zakończenia zamówienia jest przybliżony i może ulec zmianie. Obowiązują terminy wygenerowane przez system i nie ma możliwości przyspieszenia zamówienia.

1.9 Klient nie ma możliwości podzielenia jednej pozycji w koszyku na kilka projektów. W tym celu prosimy o dodanie do koszyka kilku produktów i podłączenie do nich poszczególnych plików projektowych.

1.10 Wszelkie pliki projektowe przesyłane do serwisu muszą spełniać wymogi specyfikacji, opisane w specyfikacji, dostępnej na stronie: www.bc-24.pl/specyfikacja/. Pliki są sprawdzane przez obsługę klienta i weryfikowane pod kątem poprawności i zgodności ze specyfikacją drukarni. Wszelkie pliki przygotowane niezgodnie z wytycznymi mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamówienia tylko za pisemną zgodą zamawiającego wysłaną na adres email: bok@BC-24.pl.pl i na jego odpowiedzialność.

1.11 Produkty produkowane przez drukarnię odznaczają się pewną dokładnością wykonania, wiążącą się z wykorzystywaną technologią druku. Klient zamawiając produkty w serwisie BC-24.pl.pl zgadza się na opisane na stronie specyfikacji informacje odnośnie dokładności druku. Wszystkie produkty produkowane w technologii cyfrowej mogą mieć różnice w pasowaniu druku sięgające 1,5mm.

1.12 Do prawidłowego działania strony sklepu internetowego www.bc-24.pl potrzebne są:
Komputer stacjonarny lub mobilny z systemem operacyjnym posiadającym przeglądarkę internetową taką jak, Mozilla FirefoxOperaChrome z zainstalowanym pluginem Java

1.13 Serwis przechowuje pliki tylko z potwierdzonych zamówień, tj zamówień przekazanych do realizacji. Pliki przechowywane są przez minimum 7 dni kalendarzowych od momentu  zakończenia realizacji zamówienia i wysyłki lub dostawy towaru. Po tym okresie, pliki zostają trwale usunięte z serwisu.

2. Modyfikacja zamówienia

2.1 Po złożeniu zamówienia, nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.

2.2 W przypadku konieczności zmiany parametrów zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, celem anulowania zamówienia i złożenia nowego.

Modyfikację zamówienia należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE, telefonicznie kontaktując się z biurem obsługi klienta pod numerem 68 320 68 68 / 516 759 979 lub pisząc na adres mailowy: bok@bc-24.pl

 

3. Dostawa

3.1 Klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy w koszyku systemowym.

3.2 Klient po otrzymaniu przesyłki powinien otworzyć ją w obecności kuriera i w przypadku niezgodności zawartości z zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Biuro obsługi klienta BC-24.pl.

3.3 Spedytor zajmujący się dostarczeniem przesyłki (poczta polska, kurier DPD itp.) jest traktowany jako podwykonawca serwisu BC-24.pl.pl. To znaczy że za wszelkie opóźnienia lub uszkodzenia przesyłek odpowiedzialny jest wykonawca zlecenia czyli portal BC-24.pl. Aby zareklamować dostawę zamówionego produktu, nie wymagane jest dostarczenie skanu lub kopii protokołu szkody wykonanego podczas dostarczenia towaru do klienta, jednak w przypadku możliwości sporządzenia takiego protokołu, osoba odbierająca przesyłkę powinna taki protokół sporządzić w obecności kuriera i natychmiast powiadomić pracowników portalu BC-24.pl.pl . W przypadku braku dostawy (zaginięcie paczki w spedycji), zamawiający powinien zgłosić taki fakt drogą mailową lub telefoniczną:

Tel: 68 320 68 68
Email: bok@bc-24.pl

3.4 Zgodnie z umową pomiędzy spedytorem a portalem BC-24.pl.pl podajemy maksymalne  czasy dostaw:

Przesyłka kurierska DPD - maksymalnie do 48 godzin

Paczka Pocztowa 48        - maksymalnie do 48 godzin

4. Płatności

4.1 Głównym sposobem płatności w serwisie jest system przedpłatowy PayU. Zlecenia nieopłacone pozostają w systemie ze statusem "oczekuje na opłacenie" i nie są realizowane przez drukarnię do momentu pojawienia się potwierdzenia płatności z systemu PayU o tym, że klient zapłacił za zlecenie oraz wgrał do systemu pliki projektowe które zostały zaakceptowane przez dział DTP.

4.2 W przypadku zwrotów należności, biuro obsługi klienta serwisu BC-24.pl ma obowiązek niezwłocznie drogą mailową poprosić klienta o pełne dane do zwrotu należności:

Imię Nazwisto / nazwa firmy

Pełne dane adresowe konta bankowego

Numer Konta

Procedura Zwrotu należności uruchamiana jest niezwłocznie po otrzymaniu od klienta pełnych i prawidłowych danych umożliwiających zwrot wpłaconej kwoty.

4.3 Klient rejestrując się w serwisie BC-24.pl akceptuje możliwość wysyłania faktur drogą elektroniczną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1528).

5. Reklamacje

5.1 Warunkiem koniecznym, aby serwis BC-24.plrozpatrzył reklamację jest:

dostarczenie do Działu Obsługi Klienta na adres: bok@bc-24.pl maila lub dostarczenie na adres

All-Service Łukasz Bobrowski

ul. gen J. Dąbrowskiego 63/9

65-021 Zielona Góra

pisma (zgłoszenia reklamacji) określającego przedmiot reklamacji (opisu, zdjęć lub filmu, itp). W szczególnych przypadkach reklamujący proszony jest o zwrot całego zamówionego nakładu w celu analizy i stwierdzenia zasadności reklamacji. Wszelkie reklamacje zostają rozpatrzone w jak najkrótszym czasie nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty związane ze zwrotem nakładu są zwracane reklamującemu.

6. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

6.1 Towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego BC-24.pl nie podlegają Prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedyńczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego z projektów przesłanych przez zamawiającego). 
Z tego tytułu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.2 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Klient ma możliwość wybrania konfiguracji produktu, jednak w sporadycznych przypadkach z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez biuro obsługi klienta.

7.2 Serwis zastrzega sobie prawo do nie realizowania zlecenia w przypadku powstania sytuacji w której z powodów technicznych wyprodukowanie zamówionego produktu jest niemożliwe lub kiedy obsługa drukarni stwierdzi iż produkt końcowy będzie odbiegał lub będzie niezgodny z zamawianym towarem.

7.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.4 Przy każdorazowej zmianie regulaminu wszyscy klienci serwisu zostaną powiadomieni nie później niż 3 dni przed wejściem regulaminu w życie.

 

8. Ochrona danych osobowych

9. Polityka Cookies

 

INFORMACJA

Szanowni Klienci,

zachęcamy do skorzystania z oferty naszej drukarni która znajduje się pod adresem

 

www.web-to-print.pl

 

Oferujemy tam znacznie więcej produktów które można zamówić na nowocześniejszej stronie. 
Jesteśmy tą samą drukarnią, zmieniają się jedynie dane sprzedawcy.

Możliwość składania zamówień na bc-24.pl zostatnie niedługo wyłączona.