Specyfikacja

Specyfikacja Drukarni Internetowej BC-24

 • Drukarnia Internetowa BC-24 przyjmujemy takie typy plików jak:
 • Pliki Adobe Photoshop (.PSD)
 • Pliki Corel Draw do wersji x6 (.CDR)
 • Mapy bitowe (.JPG .TIFF .BMP)
 • Pliki Portable Document Format (.PDF
 • Minimalna rozdzielczość grafik: 300 dpi
 • Przestrzeń barw: CMYK
  Pliki przygotowane w przestrzeni RGB lub wykorzystujące kolory poza paletą CMYK,
  zostaną automatycznie przekonwertowane
 • Czcionki zamienione na krzywe lub kształty
 • Spady drukarskie: minimum 3mm z każdej strony
 • Margines wewnętrzny: minimum 3mm z każdej strony do wewnątrz
 • Pojekt w odpowiedniej orienatcji - Pionowa dla pionowego projektu, pozioma dla pizomego
 • Praca drukowana jest na arkuszach. Arkusze obracane są zawsze lewo-prawo
 • Każda strona powinna zostać przesłana w osobnym pliku lub jednym dwustronnym pliku PDF lub CDR
 • Praca powinna być wyśrodkowana
 • Pliki otwarte (.PSD) automatycznie eksportowane są do plików PDF

Projektowanie

  • Drukarnia BC-24 nie wykonuje, ani nie poprawia projektów w ramach zamówienia
  • Projekt powinien być przygotowany według specyfikacji Drukarni BC-24
  • Drukarnia BC-24 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo przygotowane pliki do druku

Weryfikacja

   • Drukarnia nie sprawdza następujących elementów
   • Treść projektu
   • Rozbarwienie przestrzeni CMYK
   • Zawartości warstw, warstw ukrytych oraz ich kolejności
   • Technolgia druku cyfrowego

     • Wszystkie prace drukowane są w technologii cyfrowej
     • Margines błędu przesunięcia grafiki na produkcie wynosi do 1,5 mm.
      Wszelkie produkty zawierające się w tym przedziale są traktowane jako wykonane prawidłowo i zgodnie z technologią.
      Klient zamawiając produkt zgodny z regulaminem, jest świadomy tego faktu.
     • Drukarnia wykorzystuje do druku profil kolorystyczny ISO COATED V2 ECI